11 juli 2019

Onderzoek NZa-tarieven kraamzorg

De meeste kraamzorgorganisaties in Nederland draaiden de afgelopen jaren verlies. Veel kraamzorgorganisaties kunnen nog maar net het hoofd boven water houden. Dat doen ze door niet te investeren, verliezen te accepteren, weinig overheadkosten te maken en door medewerkers met een flexibel arbeidscontract in te zetten. De kraamzorgmedewerkers worden hiervan de dupe.

Deze situatie is onhoudbaar. Daarom pleit CNV Zorg & Welzijn voor een hoger NZa-tarief. En benadrukt dat ook zorgverzekeraars zich aan de NZa-tarieven moeten houden. De druk bij eigenaren, kraamverzorgenden en overige medewerkers kan en mag niet hoger worden. De NZa onderzoekt nu hoe hoog het NZa-tarief moet zijn om de geleverde zorg kostendekkend te krijgen. Naar verwachting zal het onderzoek eind dit jaar klaar zijn en zal in juli 2020 bekend zijn wat het nieuwe NZa-tarief zal worden.

Dit najaar start cao-onderhandelaar Karin Kasper van CNV Zorg & Welzijn met de onderhandelingen voor een nieuwe cao Kraamzorg. Een cao waarin goede arbeidsvoorwaarden in afgesproken worden en waar de kraamzorgmedewerkers een salarisverhoging krijgen, kost geld. In een sector die verlies draait is dit geen makkelijke opgave. Toch gaat CNV zich hard maken voor de kraamzorgmedewerkers, zodat ze gaan krijgen wat ze verdienen. Wat bij andere sectoren kan, moet ook bij de kraamzorg lukken.