23 juni 2017

Online toolbox ondersteunt umc’s bij banenafspraak

Een vandaag gelanceerde online toolbox moet mensen uit de doelgroep van de Participatiewet bij de umc’s aan het werk gaan helpen. Volgens de banenafspraak heeft iedere umc eind 2023 gemiddeld 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk. Deze toolbox biedt praktische handvatten, presentaties, documenten en praktijkvoorbeelden voor alle umc’s om dat voor elkaar te krijgen.

Banenafspraak

De toolbox is ontwikkeld door SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, in samenwerking met verschillende umc’s. Gys Driessen, voorzitter van de kamer UMC van SoFoKleS: “Met deze toolbox hoeft niet elk umc het wiel opnieuw uit te vinden en heb je wel alles voorhanden om voor de eigen organisatie bruikbare keuzes te maken.” Over het werken met mensen met een arbeidsbeperking bestaan nog veel misvattingen, vult Elise Merlijn, vicevoorzitter aan. “Dat is jammer want rekening houdend met de beperkingen én talenten, hebben deze medewerkers veel toegevoegde waarde op de werkvloer.”

Aansluiting bij de praktijk

De toolbox is voor HR-adviseurs, leidinggevenden, afdelingshoofden, OR-leden en medewerkers die werken met mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. In de toolbox komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

  1. De doelgroep van de banenafspraak
  2. Het creëren van draagvlak
  3. Het creëren van extra banen
  4. De begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep

Omdat de toolbox samen met umc’s is ontwikkeld, sluit die zoveel mogelijk aan bij de praktijk. De toolbox bevat dan ook veel voorbeelden, documenten en presentaties van de umc’s zelf. Daarnaast treffen umc’s ook veel voorbeelden uit andere branches, zoals van de algemene ziekenhuizen, aan.

Toolbox

De online toolbox is te vinden op: www.banenafspraakumc.nl. Mail met vragen naar: Nathalie van Delft, n.vandelft@caop.nl.