25 april 2016

Onrustige ledenraadpleging op 20 april j.l in het landelijk Dienstencentrum Utrecht

Op 20 april j.l. heeft er in Utrecht een ledenraadpleging plaatsgevonden. Van januari tot en met april dit jaar is intensief onderhandeld met je werkgever. Af en toe werd er op onderwerpen ook hard gespeeld waardoor de partijen soms tegenover elkaar stonden. Maar omdat beiden een goed en gedragen resultaat wilden bereiken kan ik zeggen dat het constructieve onderhandelingen zijn geweest. Tijdens deze raadpleging kon er gestemd worden over het Sociaal Plan PKN. De leden die niet in staat waren te komen konden hun stem digitaal uitbrengen. Een grote meerderheid stemde voor het Sociaal Plan. CNV Zorg en Welzijn kan tot ondertekening overgaan.

“Kat in het bakkie” zou je denken, maar dat is niet waar! Er bereikte CNV verontrustende berichten, wat het doel van deze ledenraadpleging overschaduwde. Het ging ons er om of de leden akkoord konden gaan met de inhoud van het Sociaal Plan, maar het onbegrip over de snelheid waarmee dat dit Sociaal Plan van kracht moest worden, twijfels over de financiële situatie van de organisatie, de peildatum welke bij de OR niet bekend was én dat er nog geen uitspraak was van de generale synode, werden tijdens deze bijeenkomst de voornaamste onderwerpen van gesprek.

De leden vonden het inhoudelijk een goed Sociaal Plan en waren blij met de inzet van CNV, maar hadden hun twijfels over het handelen van de werkgever. Er werd de CNV bestuurder kenbaar gemaakt dat ze door hun directie voor de gek gehouden zijn. Dit kon de CNV bestuurder niet negeren en daarom is de ondertekening van het Sociaal Plan “on hold” gezet en is zij in gesprek gegaan met de werkgever.

Met de werkgever is afgesproken te wachten op de uitspraak van de generale synode. Ook is toegezegd dat er over deze onderwerpen gecommuniceerd gaat worden met de werknemers om opheldering te geven.

Op vrijdag 22 april j.l.  heeft de generale synode unaniem ingestemd met het nieuwe beleidsplan voor de dienstenorganisatie, dat geldt voor de jaren 2017-2020. Dit besluit komt hard aan maar zou nodig zijn omdat het de weg opent naar de kennelijk noodzakelijke vernieuwing van de organisatie.

Zoals de werkgever ook aan de synode heeft uitgelegd, zal de vaste formatie van de dienstenorganisatie per 1 januari 2017 teruggaan van 264 fte naar 204, daarnaast zullen er ook eindige functies zijn. De werkgever zal in de week van 9 mei persoonlijk een toelichting geven.

Op 1 mei zal het sociaal plan van start gaan. Deze datum is ook van belang omdat die geldt als ‘peildatum’ van de huidige dienstverbanden. Op dat moment maakt de afdeling P&O een ‘foto’ van de huidige formatie: welke functie heeft iedereen, wat is de aard en de lengte van je dienstverband.

Tevens verschijnt er in de week van 25 april een uitleg van de werkgever over de eerder benoemde zaken.

NU kan ik namens CNV Zorg&Welzijn overgaan tot ondertekening van dit Sociaal Plan. Dit zal 28 april aanstaande plaatsvinden.

Karin Kasper
Bestuurder Zorg&Welzijn CNV