26 april 2016

Ontslagen thuiszorgmedewerkers: WW of flutcontract

CNV Zorg & Welzijn opent dinsdag een meldpunt voor ontslagen thuiszorgmedewerkers die een veel slechtere arbeidsovereenkomst hebben gekregen. Zij staan machteloos en het is slikken of stikken, ww of een flutcontract. Het CNV wil dit misbruik aankaarten bij werkgevers, brancheorganisatie en bij de staatssecretaris.

Rond Koningsdag ontvangen ontslagen medewerkers in de thuiszorg hun laatste salaris via het UWV. CNV Zorg & Welzijn ontvangt diverse signalen dat zorgaanbieders misbruik maken van de situatie door deze medewerkers wel over te nemen, maar vervolgens een erg slecht contract aan te bieden. Medewerkers hebben weinig keus: een WW-uitkering aanvragen of een veel slechter contract tekenen.

Leden van CNV Zorg & Welzijn melden nu al de volgende problemen:
–           achteruitgang in salaris/ indeling in een lagere functieschaal
–           een nulurencontract in plaats van een vast contract
–           een min/max contract in plaats van een vast contract
–           een deels vast/deels flexcontract
–           een contract als alfahulp
–           een eenzijdige opzeggingsmogelijkheid van de werkgever
–           een contract van 6 maanden en zes dagen, zodat ontslag na proeftijd mogelijk is
–           een tijdelijke aanstelling

Meldpunt

Om de verslechtering van arbeidsvoorwaarden na overname aan de kaak te stellen, heeft CNV Zorg & Welzijn een meldpunt geopend. Medewerkers in de thuiszorg kunnen hun nieuwe contract opsturen naar zorgomcontract@cnv.nl, zodat het geanonimiseerd, onderwerp van gesprek wordt met werkgevers, branche en staatssecretaris.

Onacceptabel

Het is niet acceptabel dat misbruik wordt gemaakt van de situatie waarin kwetsbare medewerkers zitten. Tegelijkertijd maakt het duidelijk dat er een nieuwe invulling moet komen van het werk en functies. Bijvoorbeeld integrale zorgfuncties sluiten veel beter aan op de alledaagse thuiszorgpraktijk en is plezieriger voor cliënten. De veranderingen in de zorg sluiten niet meer aan op oude systemen. Daarom wil CNV Zorg & Welzijn een veel bredere innovatieagenda doorvoeren.