15 april 2016

Ontwikkelingen cao-onderhandelingen WMD

Op 1 april jl. verliep de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en vanaf februari onderhandelen wij over een nieuwe cao.  Maandag 11 april jl.  hebben wij de vijfde onderhandelingsronde gehad voor een nieuwe cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Dit zijn er een behoorlijk aantal en we zijn er nog niet helemaal uit. Wel lijken we tot een aantal afspraken te komen die ook in onze inzetbrief zijn opgenomen.

ORT

Afspraken over een nieuwe ORT-regeling maken onderdeel uit van het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. In eerdere nieuwsbrieven heb ik je geïnformeerd dat ook werkgevers het belang van een betere regeling onderschrijven n.a.v. het onderzoek waar CNV Zorg & Welzijn om verzocht had tijdens de looptijd van de cao. Alle partijen onderschrijven het belang van draagvlak voor zowel werknemers als werkgevers voor een ORT-regeling en die ontbrak voor de huidige regeling.

Ethiek en mantelzorg

Over ethische reflectie en mantelzorg lijken we ook afspraken te kunnen realiseren. Het voeren van een ethisch gesprek levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van je werk. Afspraken over mantelzorg moet de combinatie van werk en zorg regelen zonder dat er sprake is van inkomstenderving.

Loon

De loonontwikkeling is nu nog het punt waar nog stappen in gezet moeten worden. Het overleg van 11 april heeft helaas niet geleid tot een aanvaardbaar resultaat op dit gebied. De MO-groep heeft uiteindelijk om extra tijd gevraagd om bij hun leden een nieuw mandaat te halen voor de loonontwikkeling. Hoewel dit teleurstellend was voor ons hebben wij ingestemd met dit verzoek. Dit betekent dat de onderhandelingen even stilliggen maar op 18 mei weer hervat worden. Hoewel deze vertraging vervelend is, hebben wij er nog wel vertrouwen in dat er een nieuwe cao WMD komt. Wij hopen dat dan ook het LBB (loopbaanbudget) conform onze inzetbrief een structureel karakter zal krijgen. Concrete informatie kunnen wij helaas nog niet geven omdat het uiteindelijk als een totaalpakket bekeken zal moeten worden.

Wij hopen dat we eind mei bij je terug kunnen komen met een nieuwe cao WMD.

Lizelotte Smits
Oscar Overbeek,
onderhandelaars CNV Zorg & Welzijn