20 februari 2020

Ook Sterk in je Werk in onderwijs?

Het project Sterk in je Werk van CNV Zorg & Welzijn krijgt navolging, als het aan CDA en GroenLinks ligt. In een Kamerdebat op 19 februari is daartoe een motie ingediend.

Jan de Vries, waarnemend voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Wij zijn blij met de steun vanuit de Kamer voor loopbaancoaching in het onderwijs. Met Sterk in je Werk hebben we met CNV Zorg & Welzijn hele positieve resultaten behaald.’ Zo hebben inmiddels 25.000 zorgmedewerkers gebruik kunnen maken van door het ministerie van VWS gefinancierde coaching. Hierdoor weten deelnemers beter wat ze willen, wat ze kunnen en hoe ze hun kans op werk kunnen vergroten. Het zorgt voor meer instroom en behoud van werknemers in de zorg.

De indieners van de motie (Van der Molen en Rog van het CDA en Westerveld van GroenLinks) zien hier mogelijkheden in om ook in het onderwijs iets te doen aan het nijpend tekort aan arbeidskrachten. Ze verzoeken het kabinet te onderzoeken of een dergelijk project als Sterk in je Werk ook kan worden opgezet voor het onderwijs. De stemming in de Tweede Kamer is op 3 maart.