9 oktober 2017

“Oplossing personeelstekort? Verbeter eerst het imago van de zorg”

Personeelstekort zorgCNV Zorg & Welzijn herkent de signalen van 17.000 verpleegkundigen die een enquête van de V&VN hebben ingevuld over werkdruk en personeelstekort in zorg. ‘Er zijn veel vacatures en de werkdruk door administratie is enorm hoog’, zegt Jan de Vries, interim-voorzitter van CNV Zorg & Welzijn.

De bond heeft daarom afspraken gemaakt om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken in onder meer de VVT en Ziekenhuizen, aldus De Vries. ‘Deze afspraken gaan over werkdrukvermindering, verkorte opleidingen voor zij-instromers en herintreders. En over banen voor helpenden en verzorgenden en uitbreiding van uren voor medewerkers die dat willen.’

‘Gaan werken in zorg moet laagdrempeliger’

Helaas zijn de effecten van deze afspraken nog niet direct merkbaar op de werkvloer. ‘Er is geld toegezegd door het kabinet, maar dat is nu nog niet beschikbaar in de organisaties. Goede besteding van het geld is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het goede imago van de sector. Er zijn veel vacatures in de zorg en daarom proberen we de drempel zo laag mogelijk te maken om te kiezen voor een baan in de zorg. Mensen die in de zorg hebben gewerkt of willen werken moeten we met open armen ontvangen. Daarnaast probeert CNV Zorg & Welzijn door goede arbeidsvoorwaarden af te spreken het werken in de zorg aantrekkelijk te houden.’

 

Lees meer over hoe CNV Zorg & Welzijn de werkdruk in de VVT aanpakt  en in de cao Ziekenhuizen. Zit jouw sectorgroep er niet bij? Lees dan hier wat CNV Zorg & Welzijn specifiek voor jouw sector doet onder ‘Jouw Werk’.