9 augustus 2018

Oproep nieuwe bestuursleden/kerkelijk werkers

Twee leden van het bestuur van CNV Kerk & Ideëel, afdeling kerkelijk werkers, Pieter Quakkelaar (secretaris) en Christiaan Boers (voorzitter) gaan stoppen per april 2019. Beiden zijn nauw betrokken geweest bij de grote transitie van de afgelopen jaren. Er is veel tijd en energie gestoken in het goede verloop ervan. Nu de belangenbehartiging van de kerkelijk werker verankerd ligt in CNV Kerk & Ideëel, is het tijd voor opvolging en vernieuwing. CNV Kerk & Ideëel is daarom op zoek naar nieuwe bestuur kandidaten. De kerkelijk werker staat er, gezien de hoeveelheid vacatures binnen de PKN, niet slecht voor. Tegelijk zal hun positie veranderen en zullen gemeentes soms een ander appèl op de kerkelijk werker doen. Samenwerkingsverbanden van gemeentes kunnen ervoor zorgen dat contracten onder druk komen te staan. Het blijft dus van enorm belang dat de kerkelijk werker vertegenwoordigd is in allerlei vormen van overleg. De kerkelijk werker kan gewoon niet zonder een deugdelijk bestuur.

Om te besturen moet je inderdaad wat extra tijd hebben, het is niet anders. Maar er staat tegenover, dat je er ook voldoening van hebt en dat het ontegenzeglijk zijn vruchten afwerpt op je werk als kerkelijk werker. Heel graag komen we in contact met mensen die wel oren hebben naar het bestuurswerk. Bel Christiaan Boers (06- 53847528) voor informatie.