20 juli 2015

Oproep werknemers door Sanquin afgewezen

In het overleg dat daarop volgde heeft Sanquin dit duidelijke signaal van de werknemers naast zich neergelegd.

In drie weken tijd hebben de werknemers van Sanquin zich bijzonder betrokken getoond bij de onderhandelingen over hun arbeidsvoorwaarden.  Er zijn drie bijeenkomsten geweest waarin werknemers unaniem aangaven de CAO Ziekenhuizen te willen blijven volgen om zo ook een loonsverhoging te krijgen. In de bijeenkomsten ontstond spontaan het initiatief tot het aanbieden van een petitie met handtekeningen voor een CAO met goede arbeidsvoorwaarden.

Werkgever houdt vast aan verslechteringen

Van de 2800 werknemers van Sanquin hebben in de zomerperiode, in zeer korte tijd, meer dan 2000 een handtekening gezet. Deze handtekeningen zijn voorafgaande aan een overleg door ruim 200 werknemers aangeboden aan de Raad van Bestuur van Sanquin. In het overleg dat volgde bleek dat de werkgever de handtekeningen feitelijk naast zich neerlegt en vasthoudt aan een forse verslechtering in de CAO. Het voorstel van CNV Zorg & Welzijn en FNV om elkaar te vinden in het overnemen van de CAO Ziekenhuizen, maar ook het maken van aanpassingen op voor de werkgever belangrijke onderwerpen, wordt in september teruggekomen..

Ondertussen tonen de werknemers van Sanquin hun ongenoegen over de ontstane situatie. Werknemers willen een goede CAO en zijn bereid hiervoor in actie te komen. Dit uit zich in zelfgemaakte flyers en oproepen die zich door de organisatie verspreiden. Begin september is er een vervolgoverleg waarin gekeken wordt of er beweging in het standpunt van werkgever Sanquin zit.

Meer informatie over de CAO Sanquin