28 mei 2020

Overeenstemming gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen VVT

De afgelopen weken kwamen er regelmatig berichten naar buiten over onvoldoende beschermende middelen in de verpleeghuizen en de thuiszorg. Dit baarde de werkgevers en vakbonden zorgen, omdat iedereen het erover eens is dat zorgmedewerkers veilig hun werk moeten kunnen doen. Daarom hebben sociale partners, op basis van de bestaande richtlijn, een duidelijke handreiking opgesteld voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis.

De handreiking bestaat uit een stroomschema waarin gemakkelijk en stapsgewijs kan worden doorlopen wanneer de persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet moeten worden. Het is voor leidinggevenden en zorgmedewerkers namelijk niet altijd duidelijk wat de meest actuele richtlijn voorschrijft. Het schema moet hierbij uitkomst gaan bieden.

Voldoende PBM beschikbaar

Het uitgangspunt is en blijft dat er voldoende PBM beschikbaar zijn om veilig te werken. Niet alleen in situaties waarin PBM volgens de richtlijn ook echt gebruikt moeten worden, maar ook voor situaties waarin de zorgprofessional zelf aangeeft dat het gewenst is om PBM in te zetten. Ook als dat volgens de RIVM-richtlijnen niet per se noodzakelijk is.

Gezamenlijk optreden bonden

Deze handreiking is op initiatief van CNV, FNV, NU’91 en FBZ opgesteld. Over de inhoud is overeenstemming bereikt met Actiz en Zorgthuisnl. De bonden hebben ook samen met de werkgevers afgesproken dat zij zich gezamenlijk zullen blijven inspannen om ervoor te zorgen dat er voldoende beschermende middelen beschikbaar zijn voor alle zorgprofessionals.