25 april 2019

Overgangsregeling Wet BIG 2

Er wordt al tientallen jaren gesproken over het maken van onderscheid tussen verpleegkundigen die op hbo- en mbo-niveau worden of zijn opgeleid. Dit onderscheid wordt straks vastgelegd in de nieuwe wet BIG.

Hoe de overgang naar deze nieuwe situatie eruit komt te zien, was gisteren onderwerp van gesprek met minister Bruins (medische zorg), werkgevers en bonden.  CNV Zorg & Welzijn pleit voor een brede overgangsregeling waarbij ook praktijkervaring telt. Hierdoor kunnen verpleegkundigen die in de praktijk al op hbo-niveau werken en dat wensen, ook in het register van regieverpleegkundige worden opgenomen.

Breed draagvlak

Tijdens het gesprek bleek dat de partijen grotendeels op één lijn zitten. De komende weken wordt er gewerkt aan een breed draagvlak. Eind mei wordt er meer duidelijk rondom de overgangsregeling voor verpleegkundigen in het BIG 2-register. CNV Zorg & Welzijn houd je op de hoogte!