23 februari 2018

Overleg cao ambulancezorg hervat

overleg_cao_ambulancezorgOp verzoek van CNV Zorg & Welzijn is het cao-overleg hervat met AZN en FNV. Er zijn drie bijeenkomsten gepland in maart en april met de bedoeling om een cao-resultaat te bereiken over 2018 en 2019. De sectorgroep ambulancezorg CNV wil komen tot een inzet met als doel structurele oplossingen en aanvullende sectorspecifieke afspraken.

Structurele oplossingen

Er moeten structurele oplossingen komen vanwege de arbeidsmarktproblematiek om personeel voor de sector te werven en te behouden. We willen geen eenmalige toeslagen, maar meer structureel loon om marktwerking en onderlinge concurrentie in de ambulancezorg te voorkomen.

Volgen van onderdelen van de cao Ziekenhuizen

In de huidige cao Ambulancezorg zijn door CNV Zorg & Welzijn, FNV en AZN procesafspraken gemaakt in het gaan volgen van onderdelen van de cao Ziekenhuizen, zoals beschreven op pagina 80 van de cao Ambulancezorg. Natuurlijk biedt de cao Ziekenhuizen kansen zoals generatiebeleid, Functie Waardering Gezondheidszorg en andere salarisschalen.

Sectorspecifieke afspraken

Het is soms niet wenselijk de cao Ziekenhuizen te volgen en dan moeten er sectorspecifieke afspraken worden gemaakt zoals bij onderwerpen als Jaar Uren Systematiek, borgen van werkgelegenheidsgarantie, toepassing van de cao bij overgang naar een nieuwe werkgever en borging FLO aanspraken.
Er is besloten om niet alleen afspraken te gaan maken voor 2018, maar verder te kijken dan de looptijd van de cao Ambulancezorg en ook voor 2019 tot een resultaat te komen.