6 september 2016

Overleg cao Apotheken vastgelopen

Bonden, waaronder CNV Zorg & Welzijn, en werkgeversverenigingen hebben geen overeenstemming bereikt over de cao Apotheken. De gesprekken over het verlengen van de cao Bedrijfsfonds Apotheken zijn ook definitief stukgelopen. Daarmee trekken werkgevers de stekker uit de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

Cao bedrijfsfonds

Begin augustus stemde het voltallige bestuur van SBA nog unaniem in met een nieuw voorstel en een nieuwe meerjarenprognose onder de titel ‘Houvast 3.0’. Medio augustus kwamen vertegenwoordigers van de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de Vereniging Zelfstandige Apothekers VZA weer met bezwaren. Zij waren niet bereid om op basis van de besluitvorming van het bestuur van SBA een nieuwe cao bedrijfsfonds overeen te komen.

Grote gevolgen

Het mislukken van de onderhandelingen over een nieuwe cao bedrijfsfonds heeft gevolgen voor het voortbestaan van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Sinds 1 juli 2016 komen er geen premieafdrachten meer binnen. Het SBA kan op grond van de bestaande financiële reserves de bedrijfsvoering nog even voortzetten, maar niet heel lang. De gevolgen voor de werknemers én werkgevers in de sector openbare apotheken zijn groot. Niet alleen voor de gebruikers van het aanbod van SBA (Uren in Balans, Nascholing, Brancheloket, Apotheekwerk), maar bijvoorbeeld ook voor het Kwaliteitsregister Apotheekassistenten dat niet langer uit de afdracht van de werkgevers in de sector openbare apotheken aan SBA kan worden vergoed. In de komende maanden zullen jullie hierover nadere informatie vanuit deze instanties ontvangen.

Cao apotheken

Het mislukken van de onderhandelingen over het vernieuwen van de cao bedrijfsfonds kunnen ook gevolgen hebben voor het hervatten van het overleg over de cao Apotheken. Het overleg over een nieuwe cao Apotheken is voor de zomer eveneens zonder resultaat gebleven. CNV Zorg & Welzijn is bereid weer te praten als werkgevers zich aansluiten bij de landelijke afspraken tussen werkgevers en werknemers uit het Sociaal Akkoord over de reparatie van de opbouw en de duur van het 3e WW-jaar. De weigering van de werkgevers om goede afspraken te maken over een nieuwe cao bedrijfsfonds zullen het overleg extra belasten. CNV Zorg & Welzijn accepteert niet dat werkgevers de afdracht voor het SBA voortaan in eigen zak steken, maar eisen dat deze ten goede komt aan de werknemers.