3 juli 2019

Overleg cao Gehandicaptenzorg vastgelopen

Het overleg over een nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg is afgelopen vrijdag vastgelopen. CNV Zorg & Welzijn gaat met de leden in overleg over een volgende stap om het overleg vlot te trekken.

Het overleg over een nieuwe cao voor alle medewerkers in de Gehandicaptenzorg duurt al enkele maanden. Bonden en werkgevers zijn in deze tijd wel dichter tot elkaar gekomen over de onderwerpen duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, minder werkdruk en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Maar over de hoogte van de loonsverbetering konden de bonden en de werkgevers het ook op vrijdag 28 juni niet eens worden. Daarmee is het overleg vastgelopen.

CNV Zorg & Welzijn, de andere bonden en de VGN zijn het erover eens dat werknemers het verschil maken. De kwaliteit van zorg en de kwaliteit van arbeid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Voor die kwaliteit van arbeid is een goede cao nodig. CNV Zorg & Welzijn vindt dat die er zo snel mogelijk moet komen.

Op een aantal punten leken we al overeenstemming te hebben. Aanpak van werkdruk, meer grip op arbeidstijden en dienstroosters, meer aandacht voor persoonlijk leiderschap als (gezond) tegenwicht voor het management en de mogelijkheid voor generatie-afspraken, waren allemaal uitvoerig besproken.

Maar over de loonsverhoging konden we het tot nu toe dus niet eens worden. De werkgevers boden 5% loonsverhoging over twee jaar. Wij eisen ten minste 3% per jaar. Op dit punt hebben we geen overeenstemming kunnen bereiken.

Daarmee is het overleg vastgelopen. In september staat er weer een cao-overleg gepland. Graag overleggen we met jullie, onze leden, wat de volgende stappen kunnen zijn.

Wij horen ook graag wat jouw collega’s, ongeacht of ze lid zijn, vinden van deze ontwikkelingen.

Je kunt reageren op CNV/jouw achterban/cao Gehandicaptenzorg, of je kunt een e-mail sturen naar cao-onderhandelaar Aaldert Mellema: a.mellema@cnv.nl