13 april 2017

Overleg cao Huisartsenzorg stopgezet

De gesprekken over een nieuwe cao Huisartsenzorg zijn na zes overlegrondes vastgelopen. De werkgevers hebben ons laten weten dat de verschillen te groot zijn om nu tot een akkoord te komen.

 

Eind 2016 zijn CNV Zorg & Welzijn en andere werknemersorganisaties met de LHV en InEen in overleg gegaan. Dit om tot verlenging en vernieuwing van de per 1 maart 2017 verlopen cao Huisartsenzorg te komen. Er is gesproken over de duurzame inzetbaarheid van werknemers, de werkdruk, scholing en loonsverhoging. Ook ging het over de uitkomsten van het onderzoek naar de werkbeleving en functie van triagisten.

Afgelopen week bleek dat werkgevers- en werknemerspartijen met name op het punt van de gewenste en geboden loonruimte te ver uit elkaar liggen. Deze conclusie heeft geleid tot een opschorting – i.e. een tijdelijke stopzetting – van de onderhandelingen. Beide delegaties hebben uitgesproken dat ze zich de komende tijd onderling en met hun achterbannen zullen beraden.

CNV Zorg & Welzijn houdt de leden op de hoogte van de mogelijke hervatting van de onderhandelingen en de uitkomsten van het overleg.