22 juni 2020

Overleg cao Kraamzorg wordt hervat

CNV Zorg & Welzijn start eind juni samen met andere bonden en werkgevers/BO Geboortezorg het overleg cao Kraamzorg weer op.

Door de maatregelen in strijd tegen het coronavirus, lagen de onderhandelingen tijdelijk stil. Met het in acht nemen van de huidige richtlijnen is het mogelijk om het overleg rondom de cao weer op te starten.  

Cao inzet

CNV Zorg & Welzijn zet zich tijdens het overleg in voor:

  • Een goede structurele loonsverhoging,
  • Een verbetering van de eindejaarsuitkering,
  • Een betere vergoeding in geld of tijd voor wachtdiensten.

Hoewel veel werknemers binnen de kraamzorg een deeltijdbaan hebben, ontvangen wij geluiden van medewerkers dat er vaak geen gezonde werk-en-privé-balans is. CNV Zorg & Welzijn streeft ernaar om voor wachtdiensten goede regelingen te treffen en zodat er voldoende tijd komt voor werknemers om te ontspannen.

Goede afspraken

CNV Zorg & Welzijn zet zich in voor het maken van goede cao-afspraken, waarbij onze leden de koers bepalen. Zij bepalen uiteindelijk of er na de onderhandelingen een nieuwe Cao Kraamzorg komt. Leden hebben bij ons altijd het laatste woord!