29 november 2017

Overleg met minister over ambulancezorg, voorstel CNV voor bemiddelaar wordt opgevolgd

CNV Zorg & Welzijn heeft in overleg met minister Bruno Bruins, Ambulancezorg Nederland, Zorgverzekeraars en de FNV aangegeven ruimte te zien voor een toeslag voor medewerkers in de sector ambulancezorg. Dit vanwege de achterstand met de cao Ziekenhuizen. Dat staat naast de beschikbare middelen voor toename van diensten en ambulances. Die staan beschreven in het NZA-verantwoordingsdocument ‘Herijking loonnorm bedragen ambulancezorg’.

Onafhankelijk

CNV Zorg & Welzijn, FNV en AZN hebben afgesproken om onder leiding van een onafhankelijk voorzitter het overleg over de cao Ambulancezorg weer te starten. Dat gebeurt in principe op 14 december. Het ministerie zal de regionale overleggen acute zorg (ROAZ) inhoudelijk en bestuurlijk versterken. Daarin is zeker een positie voor de vakbonden. Daarmee zijn wensen van het CNV ingewilligd.

Vakbonden, werkgevers en minister zijn het eens dat er naast de 15 minutennorm met spoed inhoudelijke kwaliteitsindicatoren moeten worden ontwikkeld die vastgelegd worden in de nieuwe wet voor ambulancezorg.