26 februari 2019

Overleg nieuwe cao VVT in verkennende fase

foto: Shutterstock

Bonden en werkgevers hebben gisteren weer overleg gevoerd over een nieuwe cao voor de VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg). Het overleg bevindt zich nog in een verkennende fase.

Er wordt nog niet onderhandeld, wel wordt getracht de problemen zo goed mogelijk te formuleren en om de juiste getallen met elkaar te delen. Gesproken volgens Pieter Blaak en Aaldert Mellema, onderhandelaars namens CNV Zorg & Welzijn is over:

● De toename van het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) en hoe we daar mee om willen gaan. Hoeveel flexibele krachten streef je na? Enzovoort.

● Waarom worden medewerkers ZZP’ers? Brengt het extra loonkosten  met zich mee?, Wat betekent dit voor bijvoorbeeld dienstroosters van vast personeel?

● Hoe bereiken we gemeenten (WMO) en Zorgverzekeraars (ZV)? (zodat zij ook de tarieven gaan betalen die nodig zijn om mensen voor de VVT-sector te behouden of te enthousiasmeren)

● Wat kunnen we afspreken over het verminderen van werkdruk? Wat willen we afspreken op het vlak van (mede)zeggenschap?

Mochten jullie ideeën hebben over deze onderwerpen of over een andere zaak waarvan jullie vinden dat er iets moet worden afgesproken in de cao, laat het ons dan weten via vvt@cnv.nl.