19 februari 2020

Overleg over cao Ambulancezorg weer vlot getrokken

Het driepartijenoverleg tussen CNV Zorg & Welzijn, FNV en AZN over de cao Ambulancezorg wordt hervat onder onafhankelijk voorzitterschap van Hans Borstlap, met secretariële ondersteuning van Paulien van der Meulen. Partijen vervolgen het overleg op een tweedaagse bijeenkomst op 19 en 20 maart aanstaande. Voor vragen over dit overleg, mail met CNV-bestuurder Marco Dons: m.dons@cnv.nl