• 20 juli 2015

  Zorg en welzijn

  Na agressie: altijd melden, altijd bespreken, altijd handelen

  Agressie en geweld tegen medewerkers in de zorg moet vaker worden opgevolgd. In het geval van ernstige incidenten kan dat door het doen van aangifte. Als de veroorzaker een familielid of bezoeker van

 • 17 juli 2015

  Ambulancezorg

  Geen CAO Ambulancezorg

  Een meerderheid van de leden van CNV heeft tegen het onderhandelingsresultaat van de cao Ambulancezorg gestemd. Hierdoor kan het onderhandelingsresultaat niet omgezet worden in een nieuwe CAO. CNV Zo

 • 15 juli 2015

  Apotheken

  Aanpak agressie apotheken noodzakelijk

  Bijna de helft van de apothekersassistenten heeft wekelijks of zelfs dagelijks te maken met agressieve patiënten. Dat is vijf keer zo veel als twee jaar geleden. Dit blijkt uit een peiling in opdrach

 • 14 juli 2015

  Zorg en welzijn

  Pensioenoverzichten onderweg

  En ook welke jaaruitkering iemand de rest van haar of zijn leven kan verwachten vanaf de pensioendatum. Een paar minuten tijd daarvoor kan op een later moment problemen voorkomen. Persoonlijke gebeu

 • 19 juni 2015

  VVT

  Hulp aan leden bij zorggesprekken met de gemeente

  Per 1 januari 2015 zijn rijkstaken overgeheveld naar de gemeente. Als u in aanmerking wilt komen voor een voorziening of zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, is een eerste gesprek met de ge