20 november 2019

Petitie stop de pensioenkortingen groot succes!

Het is gelukt! Er is een belangrijke hobbel platgeslagen op de route naar een nieuw pensioenstelsel.
Op vrijdag 15 november, hebben we in Den Haag minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met klem verzocht ruimte te bieden en lucht te geven aan het pensioenakkoord.

Uit naam van veel CNV’ers riepen we de minister op om het zwaar bevochten pensioenakkoord overeind te houden. Want dat is het waard! Onze speciale petitie voor de minister droeg de handtekeningen van meer dan 25.000 leden.

Vertrouwen

En het werkte! De minister kondigde deze week aan dat hij de norm verzacht. Daarmee wordt in de meeste pensioenfondsen voorkomen dat de pensioenuitkeringen worden verlaagd en dat werknemers minder pensioen opbouwen. En, misschien nog wel het belangrijkste, er wordt voorkomen dat mensen hun vertrouwen in het uitstekende Nederlandse pensioenstelsel verliezen.

Uw handtekening, uw aandringen bij de minister hielp. Het maakt weer tijd vrij om dat pensioenakkoord tussen regering, werkgevers en werknemers zorgvuldig uit te werken. De minister biedt een jaar uitstel.
Want het ís ingewikkeld. Er zijn belangen mee gemoeid van heel veel mensen, jong en oud, werkend en niet-werkend. Met uw inzet is tijd gewonnen om uitvoering te geven aan het in juni bereikte pensioenakkoord.

Voor uw betrokkenheid bij deze zaak wil ik u bedanken. U heeft daarmee bewezen solidair te willen zijn, aan uzelf en aan uw collega’s of familieleden. Samen hebben we bewezen dat de kracht van de vakbond er toe doet.

Jan de Vries

Voorzitter CNV Connectief