12 februari 2020

Portal Zorginspirator geeft professionals regie over carrière

Op 12 februari is de Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Op zorginspirator.nl krijg je een concreet en soms verrassend inzicht in je persoonlijke carrièremogelijkheden. Functies dichtbij en verder weg. Nu én in de toekomst. Plus: je leert wat er nodig is om van je huidige naar gedroomde functie toe te groeien via opleiding of training. Een slim hulpmiddel dat je blik op je carrière in de zorg verruimt. Er is veel meer mogelijk dan veel professionals nu denken. Zorginspirator is een initiatief van de sector zelf* en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Dagelijks zetten ruim 1,2 miljoen professionals in Nederland zich in voor de mensen die zorg nodig hebben. Hoe zorgen we ervoor dat al die professionals geïnspireerd blijven werken in de sector? Een blik bieden op de carrièrekansen in de sector helpt daarbij. Zorginspirator.nl is een nieuw, veelzijdig instrument. Met behulp van actuele data en slimme algoritmen krijgen professionals concreet inzicht in hun persoonlijke werkperspectieven.

Toekomstvariant voor elke functie
Het unieke aan Zorginspirator is dat het portal niet alleen inzicht geeft in de mogelijkheden van nu. Elke functie is ook voorzien van een toekomstvariant, waarbij rekening is gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties. Als zorgprofessional kun je zo zien hoe je eigen functie verandert en welke opleidingen of cursussen je kunt volgen om bij te blijven.

Zorginspirator is er voor alle medewerkers in de algemene en universitaire ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Zowel in zorgverlenende en medische beroepen, als in ondersteunende functies als ict en administratie. Professionals met een registratie in een beroepsregister kunnen in Zorginspirator ook hun werkervaring, opleiding, bevoegdheden en bekwaamheden bijhouden. Daarnaast is het portal geschikt voor herintreders en zij-instromers in de zorg om zich te oriënteren.

* Werknemers- en werkgeversorganisaties, waaronder CNV Zorg & Welzijn, verenigd in de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG, StAZ.