11 maart 2019

Praat mee over het generatiebeleid UMC’s!

generatiebeleidTijdens het cao-overleg en tijdens actie bijeenkomsten voor een nieuwe cao UMC’s speelde de afgelopen tijd het maken van goed generatiebeleid een grote rol.

Generatiebeleid

Generatiebeleid is een substantieel middel om de UMC’s een aantrekkelijk werkgever te maken die zich actief inzet voor behoud van medewerkers.

Bestuurder Aaldert Mellema: ‘In het sociaal overleg tussen bonden en de NFU (LOAZ) in december 2018 hebben we afgesproken kaders voor dat generatiebeleid te maken. Vrijdag hebben we dat kader definitief vastgesteld.’

Lokale overleggen

CNV Zorg & Welzijn en andere bonden willen nu zo snel mogelijk aan de slag in de lokale overleggen in de afzonderlijke UMC’s om tot een goed en werkend generatiebeleid te komen. Mellema: ‘We vragen aan leden, de ondernemingsraden en de individuele leden om met ons mee te denken over een generatiebeleid in jullie UMC.’

Wil je meepraten over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar info@cnv.nl