20 april 2016

‘Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren’

CNV Zorg & Welzijn heeft samen met de andere cao-partijen in de gehandicaptenzorg de afspraak gemaakt om te onderzoeken of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo ‘laag’ mogelijk niveau in organisaties kan worden neergelegd, namelijk bij de werknemers zelf. Om dit onderzoek in gang te zetten organiseren de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) – werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 en werkgeversorganisatie VGN, het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren.

Inleiding

Voor cao-partijen is het uitgangspunt dat de professionals in de branche in staat zijn om, met het belang van de cliënt voorop en rekening houdend met het belang van de organisatie, zelf regie te voeren over en verantwoordelijkheid te nemen voor de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van roosters, bezetting en werktijden. Het neerleggen van zeggenschap (verantwoordelijkheid en regie) bij de werkvloer bevordert maatwerkoplossingen en vermindert de behoefte om zaken rondom arbeidstijden en roosters centraal te regelen.

Praktijknetwerk

Binnen het Praktijknetwerk kunnen organisaties gezamenlijk met OR en medewerkers in de gehandicaptenzorg proefprojecten opzetten. In deze zogenoemde pilots kunnen zij experimenteren met een andere manier van werken. Een Praktijknetwerk is een projectvorm waarin organisaties leren van elkaar. Een aantal van deze organisaties testen in een pilot innovatieve manieren en werkwijzen; in dit Praktijknetwerk dus rondom het thema arbeidstijden en roosteren. Zij vormen daarmee de kern van het Praktijknetwerk. Daaromheen wordt een cirkel van organisaties gevormd die niet actief iets testen, maar wel in een klankbordrol kritisch meedenken en daarmee zorgen dat uiteindelijk de uitkomsten van de pilots (innovatieve vormen van omgaan met arbeidstijden en roosteren) ook overdraagbaar zijn naar andere organisaties in de branche.

Start

Op 6 juli a.s. vindt de startbijeenkomst van dit Praktijknetwerk plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen geïnteresseerde organisaties nader kennismaken met het doel en de opzet van het Praktijknetwerk en zich aanmelden voor deelname als pilot of voor de klankbordgroep.

Mocht je interesse hebben of wat nadere informatie willen, dan kun je contact opnemen met Aaldert Mellema, bestuurder Zorg bij CNV Zorg & Welzijn (a.mellema@cnv.nl/ 06 5124 4029)
Uiteraard houden wij je via diverse kanalen op de hoogte van de voortgang in dit Praktijknetwerk. Houd daarom de website in de gaten!

Met vriendelijke groeten,

Aaldert Mellema,

Bestuurder CNV Zorg & Welzijn