23 april 2019

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2019-2020

Een looptijd van 22 maanden (van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020) en een structurele verhoging van de lonen met 6 procent (3 procent per 1 juli 2019 en 3 procent per 1 april 2020). Dat zijn na intensief overleg dit jaar en vorig jaar de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao Huisartsenzorg, waarover op 17 april overeenstemming bereikt is. Het volledige principeakkoord zal binnenkort worden voorgelegd aan de leden/achterbannen.

Als werknemers en werkgevers zullen we ons moeten voorbereiden op een toekomst die in veel opzichten – soms ingrijpende – veranderingen in de huisartsenzorg inhouden. Dit noodzaakt tot meer teamwork en voortdurende ontwikkeling van ieders vakmanschap en professionaliteit. Het is belangrijk om een aantrekkelijke sector te blijven voor de huidige en toekomstige werknemers. Vanuit die gedachten zijn in het cao-overleg afspraken gemaakt die moeten leiden tot een toekomstbestendige cao ter ondersteuning van de werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg.

Aantrekkingskracht

Cao-partijen zijn de cao-onderhandelingen in december gestart met het evalueren van veranderingen in de huisartsensector en dat te vertalen naar de cao Huisartsenzorg. Daarbij is vanuit de gezamenlijkheid (werkgevers- en werknemersorganisaties) gekeken naar wat cao-partijen bindt en wat nodig is voor de nabije toekomst, want er komt veel af op de huisartsenzorg. Die afspraken omvatten onder andere dat tijdens de looptijd van de cao gewerkt zal worden aan de volgende thema’s: realiseren van een visie op de (toekomstige) werknemer in de huisartsenzorg, uitvoeren van het programma duurzame inzetbaarheid Fluitend naar het werk, realiseren van een toegankelijke, eenduidige en praktische Cao Huisartsenapp en het bevorderen van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

Functies opnieuw gewogen

De cao zal worden geactualiseerd en verduidelijkt, waar nodig mede in verband met nieuwe wetgeving. De functie van Praktijkmanager wordt opgenomen in FWHZ. Daarnaast zal tijdens de looptijd van de cao een viertal functies opnieuw worden gewogen in FWHZ: Doktersassistent (inclusief de Spreekuurondersteuner), Praktijkondersteuner, Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant.