8 februari 2021

Principeakkoord cao Huisartsenzorg

Salarisverhoging vanaf 1 juni 2021 met 2 procent voor iedereen, structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5 procent en een eenmalige verhoging dit jaar bij de eindejaarsuitkering van 0,5 procent. Afspraken die deel uitmaken van het principeakkoord voor de cao Huisartsenzorg waarover CNV Zorg & Welzijn en de andere bonden dit weekend overeenstemming hebben bereikt met de werkgevers. De bond legt het akkoord positief aan de leden voor.

 De coronacrisis en de economische en andere gevolgen daarvan maakt het onderhandelen over een nieuwe cao lastig. De toekomst zit vol onzekerheden. Gekozen is voor een kortlopende cao van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022, vanwege de onzekere toekomst als gevolg van de coronacrisis. De economische en andere gevolgen maken het onderhandelen over een nieuwe cao lastig.

Verder uitwerken

Behalve de eerder genoemde afspraken komt en een thuiswerkvergoeding voor werknemers die thuis moeten, kunnen of willen werken. Overeengekomen is verder dat een aantal onderwerpen dit jaar verder wordt uitgewerkt. Het gaat om verplichte en niet-verplichte scholing (vergoeding in tijd en geld; de bepaling wat het minimum aan scholing moet zijn; het maken en toekennen van persoonlijke ontwikkelingsplannen; het verbeteren van digitale vaardigheden) en  verlofuren sparen in een Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) ten behoeve van de eigen duurzame inzetbaarheid.