28 juli 2016

Proef: invloed op eigen rooster in de gehandicaptenzorg

Werknemers in de gehandicaptenzorg kunnen zelf uitstekend hun werk, en de daarbij behorende bezetting, plannen en invullen. De vraag van de bewoner of cliënt, de wensen van de werknemer en een efficiënte bedrijfsvoering kunnen op de werkvloer namelijk snel tot een goed dienstrooster worden gesmeed. Voordat we als vakbond hierover in de cao definitieve afspraken maken, willen we dit uitproberen in proefsituaties, zogenaamde pilots.

In de laatste cao Gehandicaptenzorg hebben vakbonden en werkgevers afspraken gemaakt over de zeggenschap over arbeidstijden en dienstroosters. Wij willen onderzoeken óf en hoe die zeggenschap bij werknemers kan worden gelegd.

Doe ook mee

Op 6 juli is er een bijeenkomst voor belangstellende organisaties geweest. Daar is een lerend netwerk van start gegaan met organisaties die meedoen aan de proef en met organisaties die de proef van dichtbij willen volgen. Is er binnen jouw organisatie ook belangstelling om mee te doen aan deze pilot, neem dan contact op met je leidinggevende, de ondernemingsraad in jouw organisatie, en met CNV Zorg & Welzijn (A.Mellema@cnv.nl) of met de projectleider Michiel Hietkamp (M.Hietkamp@caop.nl). Meer informatie kan je vinden op de website van het arbeidsmarktfonds voor de gehandicaptenzorg.