11 oktober 2017

Reactie CNV Zorg & Welzijn op het regeerakkoord

CNV Zorg & Welzijn is positief over de investering in de ouderenzorg en het aanpakken van knelpunten in de uitvoering van de WMO. ‘Tegelijkertijd maken wij ons grote zorgen over de gevolgen van het regeerakkoord voor de ziekenhuiszorg, GGZ en wijkverpleging. Zonder moeilijke politieke keuzes kunnen we deze sectoren niet nog een keer korten. Daarmee belanden de dilemma’s op het bordje van de zorgmedewerkers’, zegt voorzitter Jan de Vries van CNV Zorg & Welzijn. Voor alle zorgsectoren ziet CNV Zorg & Welzijn de werkdruk als grote bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Dat wordt vooral veroorzaakt door onder meer administratieve lasten en een gebrek aan personeel.

Ouderenzorg
2,1 miljard en 180 miljoen van Waardigheid en Trots zijn hard nodig na een periode van kaalslag. CNV Zorg & Welzijn wil dat de zorg thuis aantrekkelijker wordt om in te werken.
Medewerkers VVT moeten zeggenschap hebben wat de kwaliteit van de zorg moet zijn op afdelingen. Daarbij hoort ook het schrappen van overbodige administratieve taken.

Kwaliteit leidend i.p.v. omzet
Zorgmedewerkers willen zich graag richten op de uitkomst in plaats van op de omzet. De coalitiepartijen suggereren dat dat anders is. CNV Zorg & Welzijn herkent zich daar niet in. Zorgmedewerkers werken met passie voor hun patiënten en cliënten. Dat is lastig als de inkomsten voortdurend onder druk staan en de zorgverzekeraars in hun inkoop en verantwoording juist de financiële prikkels en bureaucratie bevorderen. Heb vooral vertrouwen in de professionaliteit van de zorgmedewerkers.

Jeugdzorg
Alles in de jeugdzorg draait nu om geld, aanbesteding en tarieven die onder druk staan. Een versnelde evaluatie van de Jeugdwet is noodzakelijk, inclusief de rol van (samenwerkende) gemeenten bij het inkopen en aanbesteden. De werkdruk is heel hoog en kinderen vallen tussen wal en schip. Er moet geld bij. De 54 miljoen extra voor Jeugdhulp is in de ogen van CNV Zorg & Welzijn onvoldoende.

Ziekenhuizen, GGZ en Wijkverpleging
CNV Zorg & Welzijn maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het regeerakkoord voor de curatieve zorg. De coalitiepartijen rekenen zich rijk met hoofdlijnenakkoorden. De ervaring leert dat die leiden tot minder kwaliteit en een hogere werkdruk: meer doen met minder geld. De “besparing” van 1,9 miljard komt terecht bij patiënten en medewerkers in ziekenhuizen, wijkverpleging en de GGZ. Zoals het CPB ook constateert: ‘lagere zorguitgaven leiden tot minder zorg of lagere kwaliteit van zorg’. Dat vraagt eerlijke politieke keuzes, daar kun je de zorgmedewerkers niet mee opzadelen.
De Vries: ‘Om zo’n forse “besparing” kans van slagen te geven is voldoende en goed toegerust personeel een voorwaarde. Om dat te borgen wil CNV Zorg & Welzijn betrokken zijn bij de hoofdlijnenakkoorden. Daarnaast moet er ook een arbeidsmarktagenda voor de curatieve zorg komen’.