22 september 2020

Reactie zorgbonden op afwijzen motie Klaver

De zorgvakbonden CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en FBZ zijn wederom zwaar teleurgesteld in de coalitie doordat de moties voor betere salarissen in de Tweede Kamer weer niet zijn aangenomen. De zorgverleners, die zich ten tijde van de coronacrisis, met gevaar voor eigen leven, dag en nacht hebben ingezet voor hun patiënten, cliënten en bewoners, worden financieel gestraft voor hun harde inzet. Door de stijgende pensioenpremie en lagere loonruimte die het ministerie van VWS in de miljoenennota beschikbaar heeft gesteld, gaan de werknemers in zorg en welzijn er qua koopkracht op achteruit. Nu al zijn te veel zorgwerkers afhankelijk van allerlei toeslagen om rond te kunnen komen. Met de tweede coronagolf in aantocht, waarbij opnieuw extreme inzet van veel zorgpersoneel gevraagd zal worden, is dit onaanvaardbaar.

2,25 miljard extra

In 2021 lopen de cao’s voor ruim 1 miljoen werknemers in de zorg af. De werkgevers in de zorg onderhandelen weliswaar over de arbeidsvoorwaarden, maar zijn afhankelijk van de loonruimte die de overheid hiervoor vrijmaakt. De vakbonden CNV, FNV en FBZ hebben berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is, bovenop het bestaande budget van werkgevers, om de problemen in de zorg het hoofd te bieden. Hiervan is 1,5 miljard bedoeld voor betere salarissen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en het aanpakken van personeelstekorten.