12 mei 2016

Op weg naar Pinksteren, theologen bijeen bij CNV Onderwijs

Op 10 mei werd er een dag georganiseerd door het landelijk overleg van identiteitsbegeleiders i.s.m. CNV Onderwijs. ‘Het Evangelie komt in heel veel verschillende talen bij de mensen aan. We moeten zien waar het vuur brandt en daar taal aan geven, het vuur aanwakkeren door de ramen open te zetten. We hebben een nieuw aggiornamento nodig (bij de tijd brengen)’, zo hield professor Bert Roebben de aanwezige theologen voor. Ze werken als identiteitsbegeleider in het onderwijs en daar ligt dan ook de link met de vakgroep Kerk en Ideëel.

Roebben had er zin in, goesting, zoals de Vlamingen zeggen: ‘Veel vraagtekens rusten op punten. Met een open mind kom je verder. Er is niet alleen secularisatie, maar ook pluralisering. Traditionele bronnen lijken opgedroogd, maar tegelijkertijd is er de behoefte om met die bronnen om te gaan.’

Het is de taak van de godsdienstfilosofie en pedagogiek om de vragen terug te vinden waar godsdienst een antwoord op is. Het leven beschouwen is een mensenrecht, het leven is op zoek naar een verteller. Het ontvouwingsproces van de traditie van kerk en geloofsgemeenschappen vindt vandaag de dag niet meer binnen de muren plaats, maar in de openbaarheid. In de onmiddellijke nabijheid van andere kerken en geloofsgemeenschappen, die voor dezelfde opgaven staan.

Bert Roebben komt uit Borgloon in Belgisch Limburg, waar als kunstwerk een doorzichtige kerk is gebouwd. Voor hem een teken van de vele manieren waarop de bronnen kunnen worden gevonden en het vuur kan branden. Een prachtig beeld op weg naar Pinksteren. CNV Kerk en Ideëel wenst u daarom een Zalig Pinksteren toe!