16 januari 2019

Samen aan de slag voor meer tijd voor zorg

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Tijdens de schrapsessies regeldruk, doen we daar samen iets aan.

Samen werken aan minder regels

Minder regels en meer tijd voor de zorg en de cliënt. Daar werken we aan tijdens de schrapsessies ‘Regeldruk’ voor de wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Dit doen we door het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ van regels en werkprocessen. We verkennen waar regels vandaan komen, hoe je nieuwe (onnodige) regels voorkomt en hoe je processen kunt verbeteren. Samen met je collega’s ga aan de slag om de regeldruk binnen jouw organisatie in kaart te brengen en terug te dringen.

Impressie van de eerste schrapsessie

In 2018 deden al zes teams uit verschillende zorgorganisaties mee en brachten tijdens de eerste schrapsessie de regeldruk in hun eigen organisatie in kaart. Vaak hoorden we: ‘We weten vaak niet van wie de regels komen!’. Inzicht daarin helpt om te weten welke regels echt nodig zijn en welke niet.

Niet alleen buiten de organisaties worden regels opgelegd, ook uit de eigen organisaties komen veel regels en gewoontes. Daarom besteden we tijdens de schrapsessie en de bijbehorende terugkomdag zowel aandacht aan interne als aan externe regeldruk.

Benieuwd naar ervaringen van deelnemers? Bekijk het compilatiefilmpje.

Het draait om jou, dus doe mee!

Dit jaar organiseren we 14 gratis schrapsessies om de regeldruk in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging in kaart te brengen en terug te dringen. Alle data zijn gepland. De belangstelling is groot, de eerste 5 sessies zitten al vol, dus meld je snel aan!

Meld je aan

Meer informatie over het programma en de beschikbare data vind je op vilans.nl/schrapsessieregeldruk. Daar kun je je ook aanmelden. De schrapsessies zijn bedoeld voor een multidisciplinair team van 5-8 medewerkers uit de verpleeghuiszorg of wijkverpleging. Wij raden aan om verschillende disciplines mee te laten doen (zorgmedewerkers, bestuur of management en kwaliteit-/ beleidsmedewerkers). Dit omdat je zo een gezamenlijk draagvlak creëert en meer impact bereikt in je eigen organisatie!

[Ont]regel de langdurige zorg

De schrapsessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies zijn onderdeel van de cao-afspraken tussen sociale partners en dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg.