23 juni 2020

‘Schandalig dat Tweede Kamer motie voor meer salaris heeft verworpen’

Dit is een dreun voor de zorgprofessional, maar ook voor de zorg als geheel. CNV Zorg en Welzijn vindt het schandalig dat de motie Asscher-Marijnissen over structureel hoger loon voor zorgpersoneel door de Tweede Kamer is verworpen. En dat terwijl grote delen van het zorgpersoneel in Nederland, soms met gevaar voor eigen leven, zich het snot voor de ogen heeft gewerkt.

Nadat er voor ze is geklapt, gezongen, gekookt, gezwaaid, en schouderklopjes aan hen is uitgedeeld, krijgt het zorgpersoneel nu een trap na. Niet alleen door het verwerpen van deze motie, maar ook door het ellenlange getreuzel met de óók door de Kamer beloofde eenmalige bonus, én door de weigering van staatssecretaris Van Huffelen van Financiën om zorgpersoneel dat tijdens de coronacrisis meer uren heeft gemaakt, te ontzien wat betreft toeslagen. Keer op keer zien we nu dat de beroepsgroep teleurgesteld wordt.

Uitblijven waardering

Dit is een dreun voor de zorgprofessional, maar ook voor de zorg als geheel. De uitstroom van personeel is al hoog en wordt door het uitblijven van waardering en beloning mogelijk nog hoger. Al voor de coronacrisis was er al een groot personeelstekort en soms onaanvaardbare werkdruk. De Kamer ziet blijkbaar niet in dat voor een gezonde zorgsector deze trend gekeerd moet worden.

Zware wissel

De Tweede Kamer trekt met het afwijzen van de motie een zware wissel op de komende cao-onderhandelingen. In 2021 moet er voor bijna een miljoen mensen in de zorg een nieuwe cao worden afgesloten. Daar is extra ruimte voor nodig op de begroting van het ministerie van VWS volgend jaar. We zien nu al dat er steeds meer zorgorganisaties dankzij de coronacrisis in zwaar weer komen. Uit een peiling in opdracht van CNV Zorg & Welzijn onder zorgpersoneel blijkt dat nu al meer dan de helft bereid is om in actie te komen voor een betere beloning.