3 maart 2017

Schrapsessies tegen overbodige administratie in VVT

Overal in de zorg hoor je hetzelfde geluid: we redden het niet, de werkdruk is té hoog. Bezuinigingen zorgen voor een onrealistische werklast en werknemers en cliënten zijn de dupe. Zo wordt er in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) zoveel administratieve verantwoording verwacht dat het werknemers boven het hoofd groeit. Daarom sprak CNV Zorg & Welzijn in de cao VVT af om, naast een hoger loon, ook te werken aan werkdruk: met schrapsessies bijvoorbeeld.administratie

Premier Mark Rutte spreekt zich in MijnVakbond deze maand uit over het belang van het schrappen van administratieve handelingen. ‘Ik denk dat schrapsessies kunnen helpen om het vak aantrekkelijker te maken: schrappen in regels, in bureaucratie, in verantwoording’, aldus de premier. Aaldert Mellema, bestuurder CNV Zorg & Welzijn geeft als voorbeeld het ‘heel precieze tijdschrijven in de thuiszorg. Dat moet weg.’

Minder registratielast
Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg, ontwikkelde voor de strijd tegen regeldruk een toolkit. Dat is een methode en bijbehorend materiaal om, samen met collega’s, te bepalen welke administratieve handelingen overboord kunnen. Willie Velinga, actief kaderlid van CNV Zorg & Welzijn en zelf werkzaam als verpleegkundige in de wijk, nam een kijkje bij één van de Vilans-workshops om de registratielast te verminderen met behulp van schrapsessies. ‘Het materiaal dat je als team kunt gebruiken is erg mooi en bruikbaar. Maar team en werkgever moeten wel de drive hebben om er iets van te maken. Ze moeten er een beetje geld en wat meer tijd voor vrijmaken, echt er een aantal dagen mee aan de slag gaan.’

Douchelijst
Er is hiermee veel winst te halen, aldus Velinga: ‘Je licht de hele administratie door: de douchelijst, buitenwandellijstjes, kapperlijst, medicijnen-controlelijsten. En daarnaast, ontdek je tijdens zo’n schrapsessie, wordt er zóveel dubbel gedaan.’ Het feit dat steeds meer teams zelforganiserend worden is in dit geval een voordeel, stelt Velinga. ‘Daardoor is dit een mooi handvat en kunnen teams zelf een werkmethode maken. Ga aan de gang! Beslis zelf “dit doen we wel en dit niet meer”. Tenzij een bepaalde handeling echt verplicht moet van de Inspectie natuurlijk.’

Op 11 maart verschijnt de nieuwe MijnVakbond – magazine. Hierin onder meer: hoe gaat de Jeugdzorg de strijd aan met overbodige werklast?