4 december 2019

Sluiting Jeugdzorginstellingen De Hoenderlo Groep

De jeugdzorginstellingen van De Hoenderlo Groep in Hoenderlo en Deelen (Kop van Deelen) gaan dicht. Beide bieden open en gesloten jeugdzorg voor jongeren met gedrags- en leerproblemen en handicaps en zijn onderdeel van zorgroep Pluryn. Naast het tekort schieten van de kwaliteit van de zorg in de twee instellingen waren de benarde financiële positie en de niet op te vangen toename van de vraag naar zeer specialistische hulp voor jongeren met ernstige problemen reden voor de sluiting.

‘Dit is natuurlijk een enorme schok voor jongeren en medewerkers. Medewerkers maken zich grote zorgen, over de toekomst van de jongeren en de gezinnen, maar zeker ook over hun eigen situatie.’ Bestuurder Oscar Overbeek van CNV Zorg & Welzijn: ‘Op dit moment geldt er een sociaal plan bij Pluryn, dus ook voor de mensen van De Hoenderloo Groep. Wij hebben ervoor gepleit om zo snel mogelijk te bepalen of, en voor welke groepen medewerkers extra afspraken nodig zijn om mogelijke sociale en arbeidsrechtelijke gevolgen op te vangen.’

Vaker zorgen geuit

Afgelopen maandag werd duidelijk dat het nodig is dat het personeel werken in Hoenderlo en Deelen om de afbouw te realiseren. Dit vraagt veel van hen. Overbeek: ‘We denken daarom na welke extra afspraken hierover gemaakt moeten worden. Op 9 december spreken de bonden hier weer over met de werkgever.’ Volgens hem heeft CNV Zorg & Welzijn al vaak haar zorgen geuit over de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg. ‘We zien deze sluiting dan ook deels als een gevolg van het niet goed inbedden van die decentralisatie en transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten.

Te lage tarieven

Ook in dit geval blijkt weer dat de tarieven in de jeugdzorg te laag zijn om voldoende gespecialiseerde hulp aan zeer kwetsbare jongeren te bieden. Overbeek: ‘We roepen minister De Jonge van VWS dan ook op om samen met gemeenten snel werk te maken van de op 18 november bekend geworden ingreep in de jeugdhulpverlening. Ons advies aan de minister is: ga hierover in gesprek met de professionals uit de sector zelf.’