15 februari 2021

Sociaal werk levert grote winst op

Sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, het voorkomen van zorg en kan daarmee de personeelstekorten in de zorg dempen. Dat concludeert onderzoeksbureau SEOR in opdracht van Sociaal Werk werkt!, waar ook CNV Zorg & Welzijn onderdeel van uitmaakt. Uit de analyse van businesscases (haalbaarheidsstudies waarin kosten tegen baten worden afgewogen) blijkt dat sociaal werk op maatschappelijk, economisch en financieel vlak veel oplevert.

‘Hiermee is zichtbaar hoe groot de bijdrage is die sociaal werk levert. Dit onderzoek geeft nieuw perspectief om samen met alle branches te werken aan het arbeidsmarktvraagstuk in zorg en welzijn. Als platform van de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV gaan we door met vervolgactiviteiten om sociaalwerkorganisaties en werknemers in hun gesprekken met gemeenten verder te ondersteunen’, aldus Edwin Luttik, voorzitter Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk.

Businesscases

SEOR onderzocht 51 recente businesscases, met daarin ten minste één sociaalwerkorganisatie én beschikbare informatie over uitkomsten van de businesscase op het vlak van welzijn, gezondheid, financiën en/of arbeidsmarkt. De cases hebben een grote variëteit binnen sociaal werk: van maatschappelijk werk tot maatschappelijke opvang en van jongerenwerk tot werken met ouderen, van breed welzijn in de wijk tot welzijn op recept. Op basis van methodische en praktische criteria is er van 32 businesscases een nadere analyse gemaakt en deze cases zijn onderverdeeld naar mate van preventieve en collectieve werking. Een voorbeeld van een meervoudig preventieve aanpak zijn de Schilderswijkmoeders. Door buurtcoaching en presentie in de wijk neemt eerstelijnszorg af en wordt tweedelijnszorg (bijvoorbeeld ziekenhuisopname) voorkomen. Een voorbeeld van een meervoudig curatieve aanpak is Housing first. Door dakloze mensen huisvesting te bieden en te werken aan hun problemen wordt uiteindelijk minder een beroep gedaan op psychologische zorg en verslavingszorg.

Lees meer op de website van Sociaal Werk werkt!