18 februari 2020

Start arbeidscampagne ‘Mijn baan in de praktijk’

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is gestart met de online campagne mijn baan in de praktijk. Dit is een gezamenlijk initiatief van bonden en werkgevers aan de cao-tafel Huisartsenzorg. Met de campagne moedigt de SSFH potentiële werknemers aan om een loopbaan in de huisartsenzorg te starten.

Uit het AZW-werkgeversonderzoek van het CBS blijkt dat 77,4% van de huisartsen en gezondheidscentra momenteel moeilijk vervulbare vacatures heeft. Ruim 75% van de Nederlanders gaat één of meerdere keren per jaar naar de huisarts. De vraag in de huisartsenzorg stijgt, maar het personeelsbestand blijft gelijk of daalt zelfs in sommige regio’s.

Positieve kanten huisartsenzorg

De SSFH wil graag de positieve kanten van de huisartsenzorg belichten en is daarom de online campagne gestart om mbo- en hbo-studenten en zijinstromers te attenderen op hoe waardevol en leuk het is om te werken in de huisartsenzorg. Via persoonlijke videoportretten van praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, doktersassistenten en triagisten worden de unieke én leuke kanten van het vak benadrukt. De video’s zijn te bekijken op www.mijnbaanindepraktijk.nl.