11 oktober 2018

Sterk in je werk wegens succes verlengd.

Al meer dan 10 duizend deelnemers die in zorg en welzijn willen blijven of komen werken, hebben zich aangemeld voor loopbaanondersteuning door Sterk in je werk, zorg voor jezelf. Deze werkenden, zij-instromers, carrière-switchers en herintreders zochten hulp bij het bepalen van hun loopbaanpad in zorg en welzijn. Dit succes is aanleiding voor de organiserende partijen om het project door te laten lopen. Initiatiefnemer van het project is werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn, dat uitvoering aan het project geeft met samenwerkingsverband RegioPlus, waarin 14 regionale werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd. Beide partijen zijn blij dat zoveel kandidaten de weg naar de loopbaanondersteuning hebben gevonden. Ook het ministerie van VWS, dat het project mogelijk maakt, is blij met het enthousiasme voor de hulp bij het vinden van een passende opleiding of baan in zorg en welzijn. Effectieve loopbaanondersteuning voor werkenden en werkzoekenden Met persoonlijk loopbaanadvies zoveel mogelijk mensen kansen bieden voor leren en werken in zorg en welzijn, in de eigen regio, vrijblijvend en vrijwillig. CNV Zorg & Welzijn en RegioPlus achten dit essentieel om huidige en potentiële medewerkers te ondersteunen bij hun keuze in deze sector. De komende jaren zijn meer dan 100 duizend medewerkers extra nodig. Ook wisselen jaarlijks ongeveer 180 duizend mensen in de sector van baan. Het in een vroeg stadium begeleiden van deze medewerkers bij hun loopbaankeuzes, helpt bij het behoud van mensen voor deze sector. Ditzelfde geldt voor potentieel geïnteresseerden in zorg en welzijn, of deze nu 25 of 55 jaar oud zijn. Door tijdens individuele gesprekken inzichtelijk te maken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn, wat dat aan opleiding en training vraagt en bij welke werkgevers in de regio passende vacatures zijn, worden medewerkers begeleid bij het vinden en nemen van de juiste stappen naar een passende baan.