15 maart 2016

Stop de uitstroom van helpenden in de ouderenzorg

CNV Zorg & Welzijn maakt zich grote zorgen over de uitstroom van helpenden (niveau 2) in de ouderenzorg. Zij moeten zich bijscholen tot niveau 3 en als dat niet mogelijk is worden zij ontslagen. Dit heeft tot gevolg dat verzorgenden en verpleegkundigen hierdoor extra werk toegeschoven krijgen, terwijl daar geen tijd voor is en het werk is waarvoor zij niet zijn opgeleid.

Een helpende ondersteunt ouderen bij huishoudelijk werk, het aan- en uitkleden, verzorging van het haar, het geven van mondverzorging en het helpen bij het eten. Bij deze taken is de relatie met de oudere belangrijk. Als verzorgenden en verpleegkundigen deze taken erbij krijgen, betekent dat een hogere werkdruk. Bovendien is hun salaris te hoog voor deze taken.

Woensdag 16 maart komen 65 medewerkers in de ouderenzorg vanaf 14.00 uur naar De Oase in Drachten om te praten en te discussiëren over oplossingen voor deze situatie. En er zijn twee werkgevers die hun verschillende visies delen op het behoud en de uitstroom van helpenden.