5 februari 2016

Stormloop op subsidie aanpak agressie in de zorg

CNV Zorg en Welzijn is blij dat honderden organisaties uit de zorg sinds 14 januari 2016 een aanvraag hebben ingediend voor de regeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. Door deze regeling kunnen zorginstellingen een veiliger werkklimaat voor hun medewerkers creëren. Het gaat om een financiële bijdrage van maximaal 10.000 euro voor externe ondersteuning bij de aanpak van agressie tegen medewerkers.

Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn, is blij dat de regeling volop wordt gebruikt. ´Vorig jaar hebben we de agressie in gehandicaptenzorg al aangekaart na een enquête onder onze leden en in december hebben we met het kabinet afspraken gemaakt over pilots om het werken in de gehandicaptenzorg veiliger te maken. Het is belangrijk dat betrokken medewerkers ook veilig hun werk kunnen doen.´

Het ministerie van VWS heeft voor 2016 drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ (VWiZ). Het overgrote deel van dat bedrag gaat via de ondersteuningsregeling rechtstreeks naar zorg- en welzijnsorganisaties. De aanvragen van 230 organisaties uit zeven verschillende zorgbranches worden dit jaar gehonoreerd.

De regeling kan bijvoorbeeld worden ingezet voor onderzoek en analyse van onderliggende oorzaken van agressie in de organisatie, het ontwikkelen van team- of afdelingsgerichte ondersteunende materialen of bijeenkomsten voor medewerkers.