12 juni 2020

Tijdschrijven in de jeugdzorg nu echt voorbij

Het heeft lang geduurd. CNV Zorg & Welzijn heeft er acties voor moeten voeren, schrapsessies voor georganiseerd, lang moeten vergaderen, maar uiteindelijk is de kogel door de kerk. Tijdschrijven in de jeugdzorg behoort tot het verleden. Al in maart leek het erop dat het ervan zou komen. Maar gemeenten in sommige regio’s én de coronacrisis gooiden nog even roet in het eten.

Toch werd deze week het convenant officieel ondertekend met Rita Verdonk, speciaal adviseur van het kabinet met als opdracht de regeldruk in de zorg te verminderen. Natuurlijk netjes op afstand, zoals dat in coronatijd hoort. Hier de prachtige afspraken nog even op een rijtje:
• In het komende onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Jeugdzorg (2021) komt tijdschrijven niet meer voor.
• Tijdschrijven wordt bij nieuwe contracten tussen gemeenten en leden van Jeugdzorg Nederland niet opgenomen en bij bestaande contracten zoveel mogelijk geschrapt. Bij nieuwe contracten bij jeugdhulpaanbieders die vallen onder de Jeugdwet, maar geen lid zijn van Jeugdzorg Nederland, nemen gemeenten geen verplichting op voor het schrijven van niet-cliëntgebonden tijd.
• VWS gaat tijdschrijven verbieden (minimaal de reikwijdte van het convenant) voor nieuwe contracten van gemeenten en aanbieders.
• Vier keer per jaar bespreken partijen de voortgang van de afspraken.