10 januari 2019

Toekomst onduidelijk voor medewerkers HMC Bronovo

Deze week wordt er in de media druk gespeculeerd over de toekomst van HMC Bronovo. Media berichten dat het HMC Bronovo vrijwel zeker eind 2021 of begin 2022 zijn deuren sluit.

Bonden in gesprek met Raad van Bestuur

CNV heeft, samen met andere vakbonden, na de eerste signalen direct bij RvB aan de bel getrokken en er is binnenkort ’n gesprek met hen. De bonden willen duidelijkheid over wat nu precies de situatie is. Is er al een uitgewerkt plan? Welke alternatieven bekijkt HMC op dit moment? En welke tijdsplanning is er?

Joost Veldt, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: “Het is gebruikelijk dat een werkgever de vakbonden over dit soort plannen van tevoren informeert. HMC heeft ons laten weten dat de plannen voortijdig zijn uitgelekt, daarom is dat in dit geval nog niet gebeurd. Van belang is dat we nu helder krijgen wat personeel en patiënten kunnen verwachten. Ik heb begrepen dat HMC de medewerkers binnenkort verder informeert.”

Sociaal plan

Ondertussen berichten media in Den Haag over een geheim rapport waar uit zou blijken dat het Bronovo Ziekenhuis sowieso dicht gaat. Joost Veldt: “Ik ken het rapport niet, dus kan ik daar niet inhoudelijk op reageren. Ik wil graag uit de eerste hand horen hoe de zaken ervoor staan. HMC heeft gezegd dat er nog geen definitieve plannen zijn. Bovendien zal ook de Ondernemingsraad de plannen nog voorgelegd krijgen. Voor nu alvast goed om te weten dat er een doorlopend sociaal plan van toepassing is binnen HMC, dat gevolgen van reorganisaties voor werknemers goed afdekt. Mocht in de eerste helft van 2019 besloten worden tot sluiting van een of meer locaties, dan valt dit onder het huidige sociaal plan. Het was al de bedoeling om in de eerste helft van 2019 te gaan praten over verlenging en vernieuwing, zodat we ook vanaf juli 2019 een actueel sociaal plan hebben.”