27 november 2017

Toename agressie in Jeugdzorg sinds bezuinigingen

JeugdzorgIn RTL Nieuws was vanavond aandacht voor de toenemende agressie in de jeugdzorg. In het item komen twee jeugdbeschermers aan het woord die agressie meemaakten en een reactie van Jeugdzorg Nederland.

CNV Zorg & Welzijn herkent dit probleem. Jeugdzorgwerkers hebben hier al lang mee te maken en weten daar over het algemeen ook heel goed mee om te gaan. Opvallend is dat sinds de transitie naar de gemeenten en de bezuinigingen de agressie toeneemt. Er is minder tijd, behandelingen zijn ingekort, er is veel meer verantwoordingsdruk en de zorgzwaarte van de doelgroep is toegenomen.

Brief aan Tweede Kamer

Samen met de andere vakbonden en werkgevers luidt CNV Zorg & welzijn nu de noodklok richting de politiek. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

 

 

Ga naar de cao-pagina van Jeugdzorg.