22 juli 2016

Topman zorginstelling Laurens stapt op

Bestuursvoorzitter Ids Thepass van zorginstelling Laurens, een van de elf verpleeghuizen die volgens de Inspectie van de Gezondheidszorg slecht presteren, is opgestapt.

In een verklaring op de website van de instelling laat hij weten: “Ik heb de afgelopen weken moeten constateren dat er op verschillende plaatsen in de organisatie discussie is over mijn positie als voorzitter van de raad van bestuur. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het voor Laurens als organisatie de juiste keuze is dat ik met onmiddellijke toegang mijn functie neerleg.” Thepass zegt er van bewust te zijn dat het een ingrijpend besluit is voor de organisatie. “Een bestuurswisseling op dit moment is zeer ongewenst. Het had mijn voorkeur om eind 2016 een weer gezonde organisatie over te dragen aan een nieuw bestuur, passend bij de toekomstige opgaven. Maar door de discussie die is ontstaan vind ik dit nu de meest juiste weg.”

Thepass maakt geen gebruik van een vertrekregeling. Vincent Maas neemt de positie van voorzitter Raad van Bestuur op interim basis over. Hij was al aangetrokken door de Raad van Bestuur om Laurens in haar transitieproces te helpen.

CNV liet eerder al het geluid horen dat er ook veel goed gaat in verpleeg- en verzorgingshuizen. In elf van de tweeduizend instellingen schiet de zorg tekort, maar de rest voldoet wél aan de norm.  Dat is een groot compliment voor allen die dagelijks zorg leveren aan de 75.000 mensen die in Nederland in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen. Overal spannen zorgverleners zich in om optimale zorg te leveren aan mensen die in een moeilijke fase van hun leven verkeren.