16 maart 2016

TSN failliet, werknemers en cliënten in onzekerheid

Medewerkers van TSN verkeren al maanden in onzekerheid over hun arbeidsvoorwaarden en hun baan en die onzekerheid duurt nog voort. ‘Deze thuiszorgmedewerkers zijn speelbal van de gemeentepolitiek en dat is onacceptabel’, zegt Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg en Welzijn in reactie op het faillissement van TSN. ‘Gemeenten weten al maanden dat er een faillissement aan komt en nog is in veel plaatsen niet duidelijk wie de thuiszorg gaat bieden.’

Kruizinga: ‘Natuurlijk hopen we dat veel medewerkers alsnog aan het werk kunnen blijven tegen goede arbeidsvoorwaarden, maar er moet ook snel actie komen zodat medewerkers van TSN weer toekomstperspectief krijgen. CNV Zorg & Welzijn heeft al een banenplan van 10 miljoen euro klaarliggen om thuiszorgmedewerkers aan een nieuwe, andere baan te helpen. De komende weken zullen medewerkers van TSN daarover een brief ontvangen van de bewindvoerder van TSN.’

CNV-banenplan

Het budget van 10 miljoen euro van het ministerie van VWS voor het CNV-banenplan komt uit het project 4500/45+ dat de doelstelling heeft om 4500 werkloze werknemers van 45 jaar en ouder aan een baan te helpen. CNV Zorg & Welzijn zet dit geld in voor een banenplan voor de thuiszorg en werkt daarvoor intensief samen met het UWV en MNtRX.