5 december 2019

Gesprekken cao kinderopvang in januari verder

De bonden zijn er met de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) nog niet uit over de nieuwe cao Kinderopvang.

‘De huidige cao loopt af op 1 januari 2020. Het was natuurlijk mooi geweest om voor het einde van de looptijd een nieuwe cao te hebben, maar we zijn er helaas nog niet in geslaagd om tot een akkoord te komen en dat gaat voor het einde van het jaar ook niet meer lukken’, zegt bestuurder Karin Kasper van CNV Zorg & Welzijn. ‘We hebben in het nieuwe jaar twee dagen gepland om verder te onderhandelen en hopen er dan met elkaar uit te komen. het eerste overleg staat gepland op 15 januari, het tweede op 30 januari. Ondertussen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding daarvan.’

Hopen op meer mandaat

Kasper: ‘Er staan belangrijke onderwerpen zoals de werkdruk. Dat vergt veel tijd om tot afspraken te komen. We blijven optimistisch over het bereiken van een resultaat waar alle partijen tevreden over kunnen zijn en waarin ook pedagogisch medewerkers zich gezien en gehoord voelen. We hopen dan ook dat er meer mandaat wordt gegeven aan de onderhandelaars namens de kinderopvang om dichter bij de inzet van de bonden te komen. Het voornaamste is dat er een cao komt met goede arbeidsvoorwaarden, zodat deze sector aantrekkelijk blijft om in te werken voor jonge en oudere werknemers.’