23 september 2020

Update overleg bonden en ’s Heeren Loo

Afgelopen maandag heeft CNV Zorg & Welzijn samen met de andere bonden overleg gehad met de bestuursvoorzitter en de directeur HRM van zorggroep ’s Heeren Loo. Wij hebben naast de ontwikkelingen rondom de modernisering van het functiehuis, vooral gesproken over de gevolgen van COVID-19 tot nu toe en over de onrust die er in Ermelo en op andere locaties is ontstaan.

Er is onduidelijkheid en onrust ontstaan omdat er drie zaken door elkaar lopen:
• tijdelijke COVID-19-maatregelen
• de overgang naar integraal werken
• het nieuwe functiehuis

Wij hebben de volgende punten gemaakt:
• ’s Heeren Loo volgt de cao, dus ook artikel 3:10, lid 4. Dit betekent dat tijdelijke maatregelen tot 1 oktober gelden en niet stilzwijgend worden verlengd.
• Bij functiewijziging is de arbeidsovereenkomst van de individuele medewerker het uitgangspunt. Bij een herbeschrijvingsprocedure gelden de cao Gehandicaptenzorg en het sociaal plan.
• Alle medewerkers, en niet alleen de OR, moeten meer en beter worden betrokken bij de transitie.
• Het moet duidelijk zijn wat een tijdelijke noodmaatregel is én wat een permanente wijziging is in het kader van de overgang naar integraal werken.
• Over dienstroosters en eventuele min-uren moet onderling overleg plaatsvinden. Eenzijdig opleggen kan en mag niet aan de orde zijn.

CNV Zorg & Welzijn onderschrijft het doel van Koers in beweging: goede zorg, het ontzorgen van teams en het mogelijk maken van grotere contracten. Maar de weg daarnaartoe blijkt hobbelig. Ook hier gooit COVID-19 roet in het eten.

De coronacrisis duurt voort. De problemen die daardoor ontstaan kun je alleen oplossen door goed samen te werken. CNV Zorg & Welzijn spreekt eind november weer met het bestuur.