1 augustus 2018

Vacature sectorbestuurslid CNV Zorg & Welzijn

CNV Zorg & Welzijn zoekt nieuwe bestuursleden! Ben jij werkzaam in de welzijns- of zorgsector en goed op de hoogte van wat er speelt in jouw vakgebied? Vind je het leuk om na te denken over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Lees dan vooral verder.

Over CNV Zorg & Welzijn
De sector Zorg & Welzijn is één van de drie sectoren van CNV Connectief. CNV Connectief is de vakvereniging voor Onderwijs, Overheid, Publieke Diensten en Zorg & Welzijn. Deze vakvereniging behartigt de belangen van werkenden in deze sectoren, maar ook van studenten, gepensioneerden en mensen met een uitkering.

Het sectorbestuur CNV Zorg & Welzijn bestaat uit maximaal 12 leden en houdt zich bezig met het sectorbrede beleid. Denk daarbij aan het vaststellen van visie, beleid ten aanzien van beroep en arbeidsvoorwaarden, activiteitenplannen van de (sector)groepsbesturen, inhoud van cao’s en voorbereiden van de sectorvergadering.

Wij vinden het belangrijk dat het sectorbestuur een afspiegeling is van de sector en onze leden. CNV Zorg & Welzijn werkt in diverse branches die vertegenwoordigd zijn in een sectorgroepsbestuur, waaronder bijvoorbeeld ambulancezorg, gehandicaptenzorg en GGZ. We zijn op dit moment op zoek naar mensen uit de sectoren gehandicaptenzorg (GHZ), welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en apotheken.

Wij bieden
CNV Connectief is een toekomstgerichte vakvereniging. Wij bieden je de kans om het sectorbestuur mede vorm te geven. Je gaat mee denken over relevante thema’s in de sector Zorg & Welzijn en bijdragen aan een toekomstbestendige vakvereniging. We werken vanuit onze kernwaarden: met een constructieve grondhouding zijn wij stevig op de inhoud, met respect voor de ander. Kortom, je komt dichter bij het vuur, je bouwt een interessant netwerk op en bent van betekenis voor je collega’s in de sector.

Taken
Een sectorbestuurslid heeft de volgende taken:

  • Meedenken/-praten/-beslissen over beleid in de sector
  • Meedoen en -denken over projecten vanuit CNV Zorg & Welzijn
  • Deelnemen aan vergaderingen van het sectorbestuur en thema’s aandragen en agenderen
  • Voorbereiden van de vergaderingen
  • Representeren van het sectorbestuur
  • Goed geïnformeerd zijn

Tijdsinvestering

  • Het sectorbestuur komt 5 à 6 keer per jaar bijeen in het CNV-kantoor in Utrecht.
  • In veel gevallen is het voor deze vergaderingen mogelijk om ‘vakbondsverlof’ op te nemen. Dit wordt vermeld in de cao. Voor vragen kun je natuurlijk bij ons terecht.
  • Naast de vergaderingen kun je bijvoorbeeld contactpersoon zijn voor een of meer (sector)groepsbesturen, zodat je goed weet wat er leeft in de vereniging.
  • Welke andere taken zijn wordt afhankelijk van externe ontwikkelingen ingevuld. Te denken valt aan het deelnemen aan werkgroepen binnen CNV Connectief.

Onkostenvergoeding
Leden van het sectorbestuur krijgen reiskosten en andere onkosten vergoed.

Profiel
We zoeken voor ons sectorbestuur betrokken leden die met een helikopterview de sector Zorg & Welzijn kunnen overzien. Je kunt goed samenwerken, bent op de kwaliteit van de inhoud gericht en in het proces draagt je bij aan een ondernemend sectorbestuur. Je kunt goed communiceren, luisteren en bent in staat het beleid van het sectorbestuur uit te dragen. Je bent een netwerker en in staat om te reflecteren op je eigen rol in het sectorbestuur. We zijn op dit moment op zoek naar mensen uit de sectoren gehandicaptenzorg (GHZ), welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en apotheken.

Procedure
Op 28 september vindt in de sectorvergadering CNV Zorg & Welzijn de verkiezing van de sectorbestuursleden plaats. Wij hopen dan alle 12 de zetels ingevuld te hebben. De benoeming is voor maximaal 4 jaar en kan twee keer met vier jaar worden verlengd. Als je geïnteresseerd bent en nog geen lid van CNV, kun je dit uiteraard nog worden.

Om de sectorvergadering de gelegenheid te geven een mening te kunnen vormen over de kandidaten, wordt aan de kandidaten verzocht hun motivatie op papier te zetten. Deze motivatie dient voor 3 september via d.raimundo@cnv.nl te worden ingestuurd.

Interesse?
Misschien heb je nog vragen of wil je even van gedachten wisselen. Dat kan! Je kunt na 14 augustus contact opnemen met de sectorvoorzitter Anneke Westerlaken (a.westerlaken@cnv.nl/06-52394673).