3 februari 2016

Vakbonden eisen terugkeergarantie na faillissement Mika

Mika thuisbegeleiding is failliet. Dat betekent voor 400 cliënten in de regio onzekerheid over de voortzetting van hun begeleiding en voor 40 medewerkers staat hun baan op de tocht. Vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV vinden het van groot belang dat de koppeling van cliënten aan hun vaste begeleider in stand blijft. Daarnaast eisen zij dat de werknemers terug kunnen keren naar hun voormalige werkgever.

Joost Veldt van CNV Zorg & Welzijn: “De gemeenten waar Mika werkzaam is, zullen de zorg aan cliënten doorzetten. Mika voerde het werk uit, maar Fundis en Kwadraad zijn de contracten aangegaan. Als deze organisaties de opdracht weer terugnemen, is het niet meer dan logisch dat zij ook hun werknemers weer terugnemen. Ik verwacht van de gemeenten dat die daar ook op zullen sturen. De kwaliteit en continuïteit van zorg is juist voor deze kwetsbare mensen van belang. Dan moet je dus de cliënt en de begeleider bij elkaar houden.”

De vakbonden zijn teleurgesteld dat het faillissement nu is uitgesproken. “Dit was niet nodig” zegt Reinier Engelen van de FNV, “met een relatief kleine investering was Mika te redden. Wij hebben steeds gedacht dat de oplossing dichtbij was, maar dat vraagt medewerking van alle partijen.”

Brief Fundis

Vanaf de start was voor de oprichters al duidelijk dat de risico’s voor Mika groot waren. Als aandeelhouders en contracthouders bij de gemeenten, waren Fundis en Kwadraad steeds op de hoogte van de situatie. Kwadraad heeft haar werknemers bij de overgang naar Mika een terugkeergarantie gegeven. “Fundis moet nu ook die verantwoordelijkheid pakken en net als de andere betrokken moederorganisatie, de oud-werknemers terugnemen. De gemeenten houden Fundis en Kwadraad aan de contracten, dus is er ook werk voor de medewerkers die terugkeren”, vinden de vakbonden. Zij hebben Fundis een brief gestuurd waarin zij eisen dat de oud-werknemers kunnen terugkeren.

Voor meer informatie: Joost Veldt, bestuurder 06-512 44 067