18 april 2019

Vakbonden geschokt over keuze forse inkrimping jeugdzorg Groningen en Drenthe

jeugdzorgBesluit gemeente betekent verdwijnen van banen en onvoldoende hulp voor suïcidale jongeren

De gemeenten in Groningen en Drenthe hebben het jeugdzorgbudget van JeugdzorgPlus-instelling  Elker-Het Poortje bijna gehalveerd . Hierdoor is er straks onvoldoende geld om met genoeg jeugdzorgprofessionals kwalitatieve zorg te bieden aan jongeren in zware psychische nood. Vakbonden FNV en CNV Zorg en Welzijn en werknemers zijn geschokt over deze gang van zaken en roepen de gemeenten in Groningen en Drenthe op deze dramatische bezuiniging terug te draaien. Ook wijzen FNV en CNV naar eindverantwoordelijke minister Hugo de Jonge. ‘Zijn actieplan over de zorg aan de meest kwetsbare jongeren blijkt dood papier. Iedere bezuiniging in de jeugdzorg, die op werknemers en jongeren worden afgewenteld, zijn onaanvaardbaar.’

Maaike van der Aar, bestuurder FNV: ‘Dit is een volledig onbegrijpelijk en onaanvaardbaar besluit van de gemeenten. De werkdruk loopt al uit de klauwen, er zijn geen jeugdzorgwerkers meer te vinden en de wachtlijsten lopen op. Overal in Nederland. Gemeenten staan wat ons betreft voor een keuze: of je betaalt faire tarieven en garandeert verantwoorde zorg en een verantwoorde transformatie, of je gaat met ons mee actievoeren in Den Haag.’

Karin Kasper, bestuurder CNV Zorg en Welzijn, vult aan: ‘Deze bezuiniging kost niet alleen talloze banen, maar de vraag rijst ook hoe slagvaardig en toekomstbestendig deze organisatie achterblijft. Een dergelijke klap opvangen  en dan nog innovatie en ontwikkeling voor de toekomst verwachten dat kan natuurlijk niet.’

Investering in de toekomst

JeugdhulpPlus biedt zorg aan jongeren die met zeer zware gedrags- en psychische problemen kampen. Een aantal van deze jongeren is ook nog suïcidaal. Een-op-één begeleiding is voor deze jongeren vaak nodig, want agressie naar anderen of naar jeugdzorgwerkers liggen op de loer. Met de beoogde bezuiniging zal dit niet meer mogelijk zijn.
Pieter Drenthen, FNV-lid en jeugdzorgwerker van Elker-Het Poortje: ‘Deze zorg is duur, maar noodzakelijk. Zie het als een investering in de toekomst van kinderen en niet enkel als een kostenpost. Met de halvering van budget gaat deze specialistische zorg niet lukken. En iets wat we echt niet moeten willen is dat zo’n jongere erin slaagt zich van zijn of haar leven te beroven, omdat er geen geld is voor voldoende personeel.’

Het ministerie blijft stil

Ondanks noodsignalen richting het ministerie, blijft het stil vanuit minister Hugo de Jonge.  Onbegrijpelijk volgens de vakbonden. Zeker gezien omdat het ministerie met bombarie recent nog een actieplan heeft gepresenteerd over de zorg aan de meest kwetsbare jongeren.

Van der Aar en Kasper: ‘Wij hadden boter bij de vis van het ministerie verwacht, maar dit actieplan blijkt dus slechts dood papier. Het debat wordt inmiddels beheerst door kostenplaatjes en inkoopprocessen in plaats van verantwoord kunnen werken en passende zorg. Van welke kant je deze zaak ook bekijkt; het is onverantwoord en niet Nederlandwaardig.’