6 december 2016

Overleg over situatie TSN Thuiszorg

Medewerkers krijgen zo goed als zeker hun salaris in januari.

De bewindvoerders van TSN Thuiszorg zijn momenteel in overleg met gemeenten en een overnamekandidaat over de overname van TSN in geval van een faillissement. Gesprekken hierover zijn in volle gang. Overnamekandidaat Buurtzorg heeft intussen ook een presentatie gehouden voor gemeentes. Die hebben nu twee weken de tijd om over het voorstel van Buurtzorg na te denken.

Voor CNV Zorg & Welzijn is het van belang dat de zorg en ondersteuning aan de cliënten gewaarborgd blijft en dat het werk behouden blijft mét fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Zoals het er nu uitziet worden de lonen van de medewerkers in januari gewoon betaald en dat is voor nu goed nieuws voor de betrokken medewerkers. CNV Zorg & Welzijn volgt de situatie bij TSN op de voet.